Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

6:1 Левиеви синове бяха Гирсон*, Каат и Мерарий.

6:2 А Каатови синове: Амрам, Исаар**, Хеврон и Озиил;

6:3 а Амрамови чада: Аарон, Моисей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

6:4 Елеазар роди Финееса; Финеес роди Ависуя;

6:5 Ависуй роди Вукия; Вукия роди Озия;

6:6 Озий роди Зараия; Зараия роди Мераиота;

6:7 Мераиот роди Амария; Амария роди Ахитова;

6:8 Ахитов роди Садока; Садок роди Ахимааса;

6:9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Ионатана;

6:10 Ионатан роди Азария (той е оня, който Соломон построи в Ерусалим);

6:11 а Азария роди Амария: Амария роди Ахитова;

6:12 Ахитов роди Садока; Садок роди Селума* ;

6:13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария;

6:14 Азария роди Сараия; а Сараия роди Иоседека.

6:15 А Иоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юда и Ерусалим чрез ръката на Навуходоносора.

6:16 Левиеви синове: Гирсом+, Каат и Мерарий.

6:17 А ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей.

6:18 А Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.

6:19 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на лавитите, според бащините им домове:

6:20 на Гирсона: негов син, Ливний: негов син, Яат; негов син, Зима;

6:21 негов син, Иоах§ ; негов син, Идо**; негов син, Зара; и негов син. Етрай++.

6:22 Синовете на Каата: син му Аминада⧧; негов син, Корей; негов син, Асир;

6:23 негов син, Елкана; негов син, Авиасаф; негов син, Асир;

6:24 негов син, Тахат; негов син, Уриил; негов син, Озия; и негов син, Саул.

6:25 А Елканови синове: Амасай и Ахимот.

6:26 А относно Елкана: синовете на Елкана: негов син, Суфай+; негов син, Нахат§;

6:27 негов син, Елиав**; негов син Ероам; негов син, Елкана.

6:28 А Самуилови синове: първородният Иоил , а вторият Авия.

6:29 Мерариеви синове: Маалий; негов син, Ливний; негов син, Семей; негов син, Оза;

6:30 негов син, Сама; негов син, Агия; негов син, Асаия.

6:31 И ето ония, които постави Давид над пеенето в службата в Господния дом, когато се намери трайно място за ковчега,

6:32 които слугуваха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докле Соломон построи Господния дом в Ерусалим, и стоеха на службата си според чина си;

6:33 ето ония, които стоеха с чадата си: от Каатови потомци - певецът Еман, син на Иоила, син на Самуила,

6:34 син на Елкана, син на Ероама, син на Елиила, сина на Тоя++,

6:35 син на Суф১, син на Елкана, син на Маата, син на Амасия,

6:36 син на Елкана, син на Иоила, син на Азария, син, на Софония***,

6:37 син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея,

6:38 син на Исаара, син на Каата, син на Левия, син на Израиля.

6:39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно нему: Асаф, син на Варахия, син на Сама,

6:40 син на Михаила, син на Ваасия, син на Малхия,

6:41 син на Етния+++, син на Зара син на Адаия,

6:42 син на Етана, син на Зима, син на Семея,

6:43 син на Яата, син на Гирсома, син на Левия.

6:44 И братята им Мерариеви потомци, които бяха от ляво: Етан* син на Кисия+, син на Авдия, син на Малуха,

6:45 син на Асавия, син на Амасия, син на Хелкия,

6:46 син на Амсия, син на Вания, син на Самира,

6:47 син на Маалия, син на Мусия, син на Мерария, син на Левия;

6:48 и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба в скинията на Божия дом.

6:49 А Аарон и потомците му принасяха принос върху олтара за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба на пресветото място, и да правят умилостивение за Израиля, точно както заповяда Божият слуга Моисей.

6:50 И ето Аароновите потомци: негов син, Елеазар; негов син, Финеес; негов син, Ависуй;

6:51 негов син, Вукий; негов син, Озий; негов син, Зараия;;

6:52 негов син, Мараиот; негов син, Амария; негов син, Ахитов;

6:53 негов син, Садок; и негов син, Ахимаас.

6:54 И ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на каатците (защото на тях падна първото жребие),

6:55 на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него.

6:56 Обаче, нивите, на града и селата му дадоха на Халева Ефониевия син.

6:57 А на Аароновите потомци дадоха тия Юдови градове: Хеврон прибежищния град , Ливна с пасбищата му,

6:58 Илен** с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

6:59 Асан++ с пасбищата му, и Витсемес с пасбищата му,

6:60 а от Вениаминовото племе, Гава с пасбищата му, Алемет* с пасбищата му, и Анатот с пасбищата му; всичките им градове, според семействата им, бяха тринадесет града.

6:61 И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, дадоха се с жребие десет града от половината Манасиево племе.

6:62 А на Гирсоновите потомци, според семействата им, от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан се дадоха тринадесет града.

6:63 На Мерариевите потомци, според семействата им, дадоха се с жребие от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града.

6:64 Израилтяните дадоха на левитите тия градове и пасбищата им.

6:65 Дадоха с жребие тия градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.

6:66 А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе.

6:67 Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му,

6:68 Иокмеам+ с пасбищата му, Веторон с пасбищата му,

6:69 Еалон с пасбищата му, Гетримон с пасбищата му,

6:70 а, от половината на Манасиевото племе, Анир с пасбищата му, и Вилеам с пасбищата му; тях дадох на семействата на останалите Каатови потомци

6:71 На Гирсоновите потомци дадоха , от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му, и Астарот с пасбищата му;

6:72 от Исахаровото племе Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

6:73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му;

6:74 от Асировото племе, Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му.

6:75 Хукок с пасбищата му, и Роов с пасбищата му;

6:76 а, от Нефталимовото племе, Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата ме, и Кириатаим с пасбищата му.

6:77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха , от Завулоновото племе, Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му;

6:78 а оттатък Иордан при Ерихон, на изток от Иордан, дадоха , от Рувимовото племе, Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

6:79 Кедимот с пасбищата му, и Мефаат с пасбищата му;

6:80 а, от Гадовото племе, Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

6:81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase