Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

1:1 Адам, Сит, Енос,

1:2 Каинан, Маалалеил, Яред,

1:3 Енох, Матусал, Ламех,

1:4 Ное, Сим, Хам и Яфет.

1:5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;

1:6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма;

1:7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+.

1:8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

1:9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

1:10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

1:11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

1:12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

1:13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,

1:14 и евусейците, аморейците, гергесейците,

1:15 евейците, арукейците, асенейците,

1:16 арвадците, цемарейците и аматейците.

1:17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох§;

1:18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

1:19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.

1:20 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха,

1:21 Адорама, Узала, Дикла,

1:22 Гевала*, Авимаила, Шева,

1:23 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове,

1:24 Сим, Арфаксад, Сала,

1:25 Евер, Фалек, Рагав,

1:26 Серух, Нахор, Тара,

1:27 Аврам, който е Авраам,

1:28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

1:29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

1:30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

1:31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.

1:32 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;

1:33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

1:34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,

1:35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

1:36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

1:37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

1:38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

1:39 а Лотови синове: Хори и Омам§; а сестра на Лота бе Тамна;

1:40 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана:

1:41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

1:42 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

1:43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.

1:44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.

1:45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

1:46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.

1:47 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека.

1:48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат§.

1:49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

1:50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.

1:51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет,

1:52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

1:53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

1:54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase