Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Kings 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]

6:1 В четиристотин и осемдесетата година от изхода на израилтяните из Египетската земя, в четвъртата година на царуването си над Израиля, в месец Зив, който е вторият месец, Соломон почна да строи Господния дом.

6:2 И дължината на дома, който Цар Соломон построи за Господа, беше шестстотин лакътя, широчината му двадесет, а височината му тридесет лакътя.

6:3 А предхрамието, откъм лицето на храма на дома, беше двадесет лакътя дълго, според широчината на дома, а десет лакътя широко пред дома.

6:4 И направи за дома неподвижни прозорци с решетки.

6:5 И пристрои етажи изоколо до стената на дома, изоколо до стените на дома, както на храма, така и на светилището*; така направи странични стаи изоколо.

6:6 На по-долния етаж широчината бе пет лакътя, на средния широчината бе шест лакътя, а на третия широчината бе седем лакътя; защото на външната страна не стената на дома той направи стеснения изоколо, за да не влизат гредите в стените на дома.

6:7 И като се строеше домът иззида се с камъни приготвени на кариерата; така щото нито чук, нито топор, нито какво да е желязно сечиво не се чу в дома, кат се строеше.

6:8 Вратата за средните странични стаи беше в дясната страна на дома; и чрез витлообразна стълба се възкачваха в средния етаж , и от средния в третия.

6:9 Така построи дома и го свърши; и покри дома с кедрови гради и дъски.

6:10 Пристрои дома и го свърши; и покри дома с кедрови греди и дъски.

6:11 Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече:

6:12 Относно тоя дом, който строиш, казвам ти : Ако ходиш в повеленията Ми, изпълняваш съдбите Ми, и пазиш всичките Ми заповеди да ходиш в тях, тогава Аз ще утвърдя с тебе думата, която говорих на баща ти Давида;

6:13 И ще обитавам всред израилтяните, и няма да оставя людете Си Израиля.

6:14 Така Соломон построи дома и го свърши.

6:15 И облече стените на дома извътре с кедрови дъски; облече стените с дърво извътре от пода на дома до покрива, а пода на дома покри с елхови дъски.

6:16 Още в по-вътрешната част на дома облече едно място от двадесет лакътя с кедрови дъски от пода до върха на стените; облече го извътре за светилището - най-светото място.

6:17 А домът, то ест, предхрамието, бе четиридесет лакътя дълъг .

6:18 И по кедровите дървета, извътре дома, бяха изрязани пъпки и цъфнали цветове; всичко бе кедрово; камък не се виждаше.

6:19 Той приготви светилище в по-вътрешната част на дома, за да положи там ковчега на Господния завет.

6:20 Отвътре светилището беше двадесет лакътя дълго, двадесет лакътя широко и двадесет лакътя високо; и го обкова с чисто злато, обкова и кедровия олтар.

6:21 Така Соломон обкова дома извътре с чисто злато; и прокара завесата на златни верижки пред светилището, и покри я със злато.

6:22 Обковаваше със злато и целия дом, докато свърши целия дом; обкова със злато и целия олтар, който бе при светилището.

6:23 И в светилището направи два херувима от маслинено дърво, по десет лакътя високи.

6:24 Едното крило на единия херувим беше пет лакътя дълго , и другото крило на единия херувим пет лакътя; от края на едното му крило, до края на другото му крило, имаше десет лакътя.

6:25 Така и другият херувим имаше десет лакътя между краищата на крилата си; защото двата херувима имаха една мярка и една направа.

6:26 Височината на единия херувим беше десет лакътя, така и на другия херувим.

6:27 И той положи херувимите в средата на вътрешния дом; и крилата на херувимите бяха разперени, така щото крилото на единия достигаше едната стена, и крилото на другия херувим достигаше другата стена; и крилата им се допираха едно с друга в средата на дома.

6:28 И обкова херувимите със злато.

6:29 А по всичките стени на дома изоколо изряза образи на херувими и палми и цъфнали цветове, извътре и извън.

6:30 Също и пода на дома обкова със злато извътре и извън.

6:31 За входа на светилището направи врата от маслинено дърво; и горният праг със стълбовете на вратата бяха една пета от дължината на стената .

6:32 И двете крила на вратата бяха от маслинено дърво; и по тях Соломон изряза херувими и палми и цъфнали цветове, и обкова ги със злато, като разстла златото върху херувимите и върху палмите.

6:33 Така и за храмовата врата направи вратни стълбове от маслинено дърво, ограждайки отверстие широко една четвърт от дължината на стената .

6:34 И две врати от елхово дърво; двете крила на едната врата се сгъваха и двете крила на другата врата се сгъваха.

6:35 И изряза на тях херувими и палми и цъфнали цветове; и покри ги със злато натъкмено върху изрязаното,

6:36 Съгради вътрешния двор с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди.

6:37 През четвъртата година, в месец Зив, се положиха основите на Господния дим;

6:38 И през единадесетата година, в месец Вул, който е осмият месец, домът се свърши във всичките си части и съвършено по плана си. Така, за седем години той го построи.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase