Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Samuel 31

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]

31:1 А филистимците воюваха против Израиля; и Израилевите мъже побягнаха от филистимците и паднаха убити в хълма Гелвуе.

31:2 И филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и Мелхусия.

31:3 И битката се засилваше против Саула, и стрелците го улучиха; и той бе тежко ранен от стрелците.

31:4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си, та ме прободи с него , за да не дойдат тия необрязани та ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си та падна върху него.

31:5 И като видя оръженосецът му, че Саул умря, падна и той на меча си и умря с него.

31:6 Така умря Саул, тримата му сина, оръженосецът му, и всичките му мъже заедно в същия онзи ден.

31:7 Тогава Израилевите мъже, които бяха оттатък долината и отвъд Иордан, като видяха, че Израилевите мъже бягаха, и че Саул и синовете му измряха, напуснаха градовете, та побягнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.

31:8 А на следния ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саула и тримата му сина паднали на хълма Гелвуе.

31:9 И отсякоха главата му и снеха оръжията му, и изпратиха човеци навред из филистимската земя, за да разнесат известие в капищата на идолите си и между людете.

31:10 И оръжията му положиха в капището на астартите, а тялото му обесиха на стената на Ветсан.

31:11 А като чуха жителите на Явис-галаад това, което филистимците направиха на Саула,

31:12 всичките храбри мъже станаха и, като ходиха цялата нощ, снеха тялото на Саула и телата на синовете му от стената на Ветсан, и като дойдоха в Явис, там ги изгориха.

31:13 И взеха костите им та ги закопаха под дървото в Явис, и постиха седем дена.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase