Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Joshua 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

16:1 На Иосифовите потомци се падна по жребие земята от Иордан при Ерихон при ерихонските води на изток в пустинята, земята , която възлиза от Ерихон през хълмистата страна до Ветил;

16:2 и границата се простираше от Ветил до Луз, и минаваше през околността на Архиатарот,

16:3 и слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долния Веторон и до Гезер и свършваше при морето.

16:4 И Иосифовите потомци, племената на Манасия и Ефрема, взеха наследството си.

16:5 Пределите на ефремците, според семействата им, ето какъв беше: границата на наследството им към изток беше Атарот-адар до горния Веторон;

16:6 и на север от Михметат границата се простираше към запад; и границата завиваше към изток до Танат-сило, и от там преминаваше на изток от Янох;

16:7 и слизаше от Янох до Атарот и до Наарат, и достигаше до Ерихон и свършваше при Иордан.

16:8 От Тапфуа границата отиваше към запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на ефремците според семействата им.

16:9 Имаше и градове отделени за ефремците между наследството на манасийците, - всички тия градове със селата им.

16:10 Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер; но ханаанците живееха между ефремците, както живеят и до днес, и станаха поданни роби.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase