Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Deuteronomy 27

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]

27:1 Тогава Моисей с Израилевите старейшини заповяда на людете, казвайки: Пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам.

27:2 И в деня, когато минете през Иордан към земята, която Господ твоят Бог ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар,

27:3 и напиши на тях всичките думи на тоя закон, като преминеш Иордан , за да влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, земя гдето текат мляко и мед, както ти се е обещал Господ Бог на бащите ти.

27:4 За това, като преминете Иордан, поставете на хълма Гевал тия камъни, за които днес ви заповядвам, и измажи ги с вар.

27:5 И там да издигнеш олтар на Господа твоя Бог, олтар от камъни. Желязно сечиво да не издигнеш върху тях;

27:6 да издигнеш олтар на Господа твоя Бог от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа твоя Бог;

27:7 да принесеш и примирителни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа твоя Бог.

27:8 А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на тоя закон.

27:9 Тогава Моисей с левитските свещеници говори на целия Израил, като каза: Мълчи и слушай, Израилю, днес вие станахте люде на Господа вашия Бог.

27:10 За това, слушай гласа на Господа твоя Бог и върши заповедите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам.

27:11 И Моисей заръча на людете в същия ден, казвайки:

27:12 Когато преминете Иордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благословят людете: Симеон, Левий, Юда, Исахар, Иосиф и Вениамин;

27:13 и ето кои да застанат на хълма Гевал за да прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

27:14 Тогава левитите да проговорят и с висок глас да кажат на всичките Израилеви мъже: -

27:15 Проклет да е оня, който направи изваян или излеян кумир, мерзост на Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И всичките люде в отговор да кажат: Амин!

27:16 Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:17 Проклет, който премести междите на ближния си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:18 Проклет, който отбие слепия от пътя. И всичките люде да кажат: Амин!

27:19 Проклет, който изкриви съда на пришелеца, на сирачето и на вдовицата. И всичките люде да кажат: Амин!

27:20 Проклет, който лежи с жената на баща си; защото открива полата на баща си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:21 Проклет, който лежи с какво да е животно. И всичките люде да кажат: Амин!

27:22 Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:23 Проклет, който лежи с тъща си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:24 Проклет, който скришно удари ближния си. И всичките люде да кажат: Амин!

27:25 Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице. И всичките люде да кажат: Амин!

27:26 Проклет, който не потвърждава думите на тоя закон, като ги изпълнява. И всичките люде да кажат: Амин!


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase