Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Deuteronomy 22

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]

22:1 Когато водиш изгубено говедото или овцата на брата си, да не ги изоставиш* непременно да ги върнеш на брата си.

22:2 И ако братът ти не е близо при тебе, или ако не знаеш кой е , тогава ги прибери у дома си, и да стоят при тебе, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги дадеш.

22:3 Така да постъпваш и с осела му; така да постъпваш и с дрехата му; така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брата си, което е изгубил и ти го намериш; не бива да ги изоставиш.

22:4 Когато видиш осела на брата си или говедото му паднало на пътя, да не ги изоставиш* непременно да ги дигнеш заедно с него.

22:5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облича с женска дреха; понеже всички, които правят така, са мерзост на Господа твоя Бог.

22:6 Ако се случи птиче гнездо да бъде на пътя ти, на някое дърво или на земята, и в него пилета или яйца, и майката лежи на пилетата или на яйцата, да не вземаш майката заедно с малките.

22:7 Непременно да пуснеш майката, а малките бива да вземеш за себе си; за да ти бъде добре и да се продължат дните ти.

22:8 Когато строиш нова къща, да правиш ограда около стрехите си, за да не навлечеш на къщата си виновност за кръв, в случай, че падне някой от покрива .

22:9 Да не сееш лозето си с разнородни семена, за да се не изгуби цялото му произведение, - семето, което си сял и плодът на лозето.

22:10 Да не ореш с вол и осел заедно.

22:11 Да не обличаш дреха направена от вълна и лен смесени заедно.

22:12 Да си правиш ресни по четирите краища на дрехата, с която се покриваш.

22:13 Ако някой вземе жена и, след като влезе при нея, я намрази,

22:14 и я наклевети в срамотни работи, и навлече на нея лошо име, като рече: Взех тая жена, и като се приближих при нея, не я намерих девица,

22:15 тогава бащата и майката на момата да вземат и занесат белезите от девството на момата при градските старейшини в портата;

22:16 и бащата да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на тоя човек за жена; но той я мрази,

22:17 и, ето, момата наклеветил я е в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини.

22:18 Тогава старейшините на оня град да вземат човека да го накажат,

22:19 като го глобят сто сребърни сикли ; той да ги даде на бащата на момата, защото е навлякъл лошо име на Израилска девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот.

22:20 Но ако е истинно това нещо, че не се е намерило девство у момата,

22:21 тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния и дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израиля, като е блудствувала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

22:22 Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е лежал с жената и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.

22:23 Ако някой намери в града някоя млада девица, сгодена за мъж, и лежи с нея,

22:24 тогава да изведете и двамата пред портата на оня град, и да ги убиете с камъни, та да умрат, - момата, защото не е извикала, като е била в града, и мъжа, защото е обезчестил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото изсред себе си.

22:25 Но ако някой намери на полето сгодена мома и я изнасили, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да бъде убит;

22:26 а на момата да не направиш нищо; в момата няма грях, който заслужава смърт; защото това нещо е, както кога някой се спусне върху ближния си и го убие,

22:27 понеже, както я е намерил на полето, сгодената мома е извикала, но не е имало, кой да я отърве.

22:28 Ако някой намери млада несгодена девица и като я хване лежи с нея, и ги намерят,

22:29 тогава оня, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни сикли ; и тя да му стане жена понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.

22:30 Никой да не взима жената на баща си, нито да открива полата на баща си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase