Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Deuteronomy 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]

18:1 На левитските свещеници, ни цялото Левиево племе да нямат дял или наследство с Израиля: нека се хранят с жертвите принасяни през огън на Господа и с Неговото наследство.

18:2 За това, да нямат наследство между братята си; тяхното наследство е Господ, както им е казал.

18:3 Ето какво ще бъде правото на свещениците от людете, от ония, които принасят в жертва говедо или овца: да дават на свещеника плешката, челюстите и търбуха.

18:4 Нему да даваш и първите плодове от житото си, от виното си и от дървеното си масло, и първото руно от овците си.

18:5 Защото, измежду всичките ти племена, него избра Господ твоят Бог да стои до служи в Името на Господа, той и потомците му винаги.

18:6 И ако дойде левитин из някои от градовете ти в целия Израил, гдето е бил пришелец, и дойде с всичкото желание на душата си на мястото, което избере Господ,

18:7 тогава да служи в Името на Господа своя Бог, както всичките му братя левити, които служат там на Господа.

18:8 Нека имат равни дялове да ядат, в прибавка на полученото от продажбата* на бащиния му имот.

18:9 Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи.

18:10 Да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън+, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,

18:11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;

18:12 защото всеки, който прави тия дела, и омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.

18:13 Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.

18:14 Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите; но на тебе Господ твоят Бог не е позволил това.

18:15 Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, порок както е въздигнал мене; него слушайте,

18:16 според всичко, което ти просеше от Господа своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече твоя голям огън, за да не умра.

18:17 Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха.

18:18 Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе, и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядам.

18:19 А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него.

18:20 Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, който Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре.

18:21 И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? -

18:22 Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase