Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Deuteronomy 14

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]

14:1 Вие сте чада на Господа вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си поради мъртвец.

14:2 Защото сте люде свети на Господа вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствени люде.

14:3 Да не ядеш нищо мръсно.

14:4 Ето животните, които бива да ядете: говедото, овцата и козата,

14:5 елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда.

14:6 Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете.

14:7 Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заекът и питомният заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас;

14:8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате.

14:9 От всички що са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи да ядете;

14:10 но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.

14:11 От всичките чисти птици можете да ядете.

14:12 А ето тия, които не бива да ядете: орела, грифа, морския орел,

14:13 пиляка, сокола, съпа по ведовете му;

14:14 всяка врана по видовете й;

14:15 камилоптицата, бухала, кукувицата, ястреба по видовете му,

14:16 малкия бухал, ибиса, лебеда,

14:17 пеликана, лешояда, рибаря,

14:18 щърка, цаплята по видовете й, папуняка, и прилепа.

14:19 Всичките крилати пълзящи са нечисти за вас: не бива да се ядат.

14:20 От всички чисти птици можете да ядете.

14:21 Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на чужденец); защото вие сте люде свети на Господа вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

14:22 Непременно да даваш десетък от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година.

14:23 И десетъкът от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овците си да ядеш пред Господа твоя Бог, на мястото, което избере за да настани Името, Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог.

14:24 Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занесеш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там,

14:25 тогава да разменяш десетъка си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог;

14:26 и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти

14:27 и левитинът, който е отвътре портите ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял нито наследство с тебе.

14:28 В края на всяка трета година да изваждаш целия десетък от произведението си през оная година и да го складираш отвътре градските си порти,

14:29 тъй щото левитинът, (защото той няма дял нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase