Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 31

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

31:1 След това Господ говори на Моисея, казвайки:

31:2 Въздай на мадиамците за израилтяните, и след това ще се прибереш при людете си.

31:3 Моисей, прочее, говори на людете, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиама за да извършат въздаяние върху Мадиама за Господа.

31:4 По хиляда души от всяко племе от всичките Израилеви племена да изпратите на войната.

31:5 И така, от Израилевите хиляди се преброиха по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени, за бой.

31:6 И Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финееса, сина на свещеника Елеазара, със светите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му.

31:7 Те воюваха против Мадиама според както Господ заповяда на Моисея, и убиха всяко мъжко.

31:8 И между убитите убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рава, петима мадиамски царе; убиха с нож и Валаама Веоровия син.

31:9 А израилтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот.

31:10 А всичките им градове, в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.

31:11 И взеха всичките користи и всичкото плячка, и човек и животно.

31:12 И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

31:13 Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана.

31:14 Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход;

31:15 и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени?

31:16 Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество.

31:17 За това, убийте сега всичките мъжки от децата, и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.

31:18 А всичките момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си.

31:19 И вие останете вън от стана седем дена; вие и пленниците ви, всеки от вас , който е убил човек, и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден;

31:20 очистете и всичките дрехи, всичките кожени вещи, и всичко, което е направено от козина, и всичките дървени съдове..

31:21 Също и свещеник Елеазар рече на войниците, които бяха ходили на война: Това е повелението, което Господ заповяда на Моисея като закон.

31:22 Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая,

31:23 всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън, и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителна вода; и всичко що не може да устои на огън прекарай през вода.

31:24 Тогава на седмия ден да изперете дрехите си, и ще бъдете чисти; и подир това да влезете в стана.

31:25 И Господ говори на Моисея, казвайки:

31:26 Ти и свещеникът Елеазар и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците, и човек и животно,

31:27 и раздели плячката на две, между войниците, между войниците, които ходиха на война и цялото общество.

31:28 От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа то една душа от петстотин - от човеци, от говеда, от осли и от овци;

31:29 от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазара, като възвишаем принос Господу.

31:30 А от половината, която се дава на израилтяните, да вземеш по един дял от петдесет - от човеци, от говеда, от осли и от овци - от всеки добитък, - и да ги дадеш на лавитите, които пазят заръчаното за Господната скиния.

31:31 И тъй Моисей и свещеникът Елеазар сториха, според както Господ заповяда на Моисея.

31:32 А плячката, то ест , това, което остана в плен, което войниците заплениха, беше: овци, шестстотин седемдесет и пет хиляди;

31:33 говеда, седемдесет и две хиляди:

31:34 осли, шестдесет и една хиляда

31:35 и човеци - жени, които не бяха познали мъж, чрез лягане с такъв - всичко тридесет и две хиляди души.

31:36 Половината, делът на ония, които бяха ходили на бой, беше на брой: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;

31:37 а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет;

31:38 говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за Господа беше седемдесет и две;

31:39 ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за Господа беше шестдесет и един;

31:40 и човеците бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за Господа беше тридесет и двама души,

31:41 И Моисей даде данъка, като възвишаем принос Господу, на свещеника Елеазара, както Господ заповяда на Моисея.

31:42 А половината, която се даде на израилтяните, който Моисей отдели от войниците,

31:43 то ест , половината за обществото, беше: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;

31:44 говеда, тридесет и шест хиляди;

31:45 осли, тридесет хиляди и петстотин;

31:46 и човеци - шестнадесет хиляди.

31:47 От тия половината за израилтяните Моисей взе по един дял от петдесет от човеци и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за Господната скиния, според както Господ заповяда на Моисея.

31:48 Тогава се приближиха при Моисея началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците,

31:49 и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва ни един от нас.

31:50 За това принасяме дар Господу, всеки каквото е намерил, златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа.

31:51 И Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения.

31:52 И всичкото злато от възвишаемия принос, който хилядниците и стотниците принесоха Господу, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли.

31:53 (Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си).

31:54 И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, донесоха го в шатъра за срещане, за спомен на израилтяните пред Господа.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase