Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 25

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

25:1 А докато Израил оставаше в Ситим, людете почнаха да блудствуват с моавките;

25:2 защото те канеха людете на жертвите на боговете си, и людете ядяха и се кланяха на боговете им.

25:3 Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля.

25:4 Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв.

25:5 И Моисей рече на Израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Ваалфегора.

25:6 И, ето, един от израилтяните дойде и доведе на братята си една мадиамка пред очите на Моисея и пред цялото общество израилтяни, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане.

25:7 А Финеес, син на Елеазара син на свещеника Аарона, като видя стана изсред обществото, взе копие в ръката си,

25:8 и влезе подир израилтянина в спалнята та прободе и двамата - израилтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израилтяните.

25:9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души.

25:10 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

25:11 Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта Ми от израилтяните; понеже показа ревността всред тях подобна на Моята, така щото Аз не изтребих израилтяните в ревността си.

25:12 За това кажи му: Ето, Аз му давам Моя завет на мир;

25:13 ще бъде нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните.

25:14 А името на убитият израилтянин, който беше убит с мадиамката, беше Зимрий син на Салу, първенец на един бащин дом от симеонците.

25:15 И името на убитата мадиамка беше Хазвия, дъщеря на Сура, началник на людете, от един бащин дом в Мадиам.

25:16 След това Господ говори на Моисея, казвайки:

25:17 Измъчвайте мадиамците и поразете ги;

25:18 защото те ви измъчват с коварствата, с които ви примамиха чрез Фегора и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиамски първенец, която беше убита в деня на язвата наложена поради Фегора.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase