Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

13:1 И Господ говори на Моисея, казвайки:

13:2 Изпрати мъже, за да съгледат Ханаанската земя, която Аз давам на израилтяните; да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им, и всички да са от първенците между тях.

13:3 И тъй, според Божието повеление Моисей ги изпрати от Фаранската пустиня; всичките мъже бяха главни между израилтяните.

13:4 Ето имената им: от Рувимовото племе, Самуй Закхуровият син;

13:5 от Симеоновото племе, Сафат Хориевият син;

13:6 от Юдовото племе, Халев Ефониевият син;

13:7 от Исахаровото племе, Игал Иосифовият син;

13:8 от Ефремовото племе, Осия Навиевият син;

13:9 от Вениаминовото племе, Фалтий Рефуевият син;

13:10 от Завулоновото племе, Гадиил Содиевият син;

13:11 от Иосифовото племе, от Манасиевото племе, Гадий Сусиевият син;

13:12 от Дановото племе, Амиил Гамалиевият син;

13:13 от Асировото племе, Сетур Михаиловият син;

13:14 от Нефталимовото племе, Наавий Вопсиевият син;

13:15 от Гадовото племе, Геуил Махиевият син;

13:16 Тия са имената на мъжете, които Моисей изпрати, за да съгледат земята; и Моисей наименува Осия Навиевия син Исус.

13:17 Като ги изпрати да съгледат Ханаанската земя, Моисей им рече: Качете се по южната страна и изкачете се на бърдата,

13:18 та вижте каква е земята, и людете, които живеят в нея, силни ли са или слаби, малко ли са или много;

13:19 и каква е земята, на която те живеят, добра ли е или лоша; и какви са градовете, в които те живеят, от шатри ли са или са укрепени;

13:20 и каква е земята, плодовита ли е или постна, има ли по нея дървета или не. И бъдете смели, и донесете от плодовете на земята. А тогава беше времето на първозрялото грозде.

13:21 И така, те се качиха и съгледаха земята от Цинската пустиня до Роов при прохода на Емат.

13:22 После се изкачиха на южната страна и дойдоха до Хеврон, гдето живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан).*

13:23 И като дойдоха до долината Есхол, от там отрязаха една лозова пръчка с един грозд, който двама носеха на върлина; взеха и нарове и смокини.

13:24 Онова място се нарече долина Есхол+ по причина на грозда, който израилтяните отрязаха от там.

13:25 А на края на четиридесетте дена те се върнаха от съгледването на земята.

13:26 И отивайки дойдоха при Моисея, при Аарона и при цялото общество израилтяни в Фаранската пустиня, в Кадис; и дадоха отчет на тях и на цялото общество, и показаха им плода на земята.

13:27 И разказаха му, думайки: Ходихме в земята, в която ни изпрати; и наистина там текат масло и мед; ето плода й.

13:28 Людете обаче, които живеят в земята, са силни, и градовете укрепени и много големи; там видяхме още и Енаковите синове.

13:29 Амаличаните живеят в земята към юг; хетейците, евусейците и аморейците живеят по планините; а ханаанците живеят при морето и край бреговете на Иордан.

13:30 Но Халев успокояваше людете пред Моисея, като казваше: Да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем.

13:31 А мъжете, които бяха дошли заедно с него, рекоха: Не можем да излезем против ония люде, защото са по-силни от нас.

13:32 И зле представяха пред израилтяните земята, която бяха съгледали, казвайки: Земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си; и всичките люде, които видяхме в нея, са превисоки мъже.

13:33 Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase