Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 6

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

6:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

6:2 Говори на израилтяните, казвайки им: Когато мъж или жена направи изричен обрек на назирейство, за да посвети себе си Господу,

6:3 тогава да се отказва от вино и от спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде.

6:4 През всичкото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата.

6:5 През всичкото време на назирейския си обрек да не тури бръснач на главата си; догдето се изпълни времето, което е обрекъл Господу, ще бъде свет, и нека остави да растат космите на главата му.

6:6 През всичкото време на обрека си, че ще бъде назирей Господу, да не се приближи при мъртвец;

6:7 да се не оскверни, заради баща си или майка си, брата си или сестра си, когато умрат; понеже назирейският обрек на Бога му е на главата му.

6:8 През всичкото време на назирейството си той е свет Господу.

6:9 И ако някой умре ненадейно при него, и главата на назирейството му се оскверни, тогава, в деня на очищението си, той да обръсне главата си; на седмия ден да я обръсне.

6:10 А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане;

6:11 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в същия ден да освети главата му.

6:12 След това изново да посвети Господу дните на назирейството си и да донесе едногодишно агне в принос за престъпление; а по-предишните дни няма да се считат, защото се е осквернило назирейството му.

6:13 И ето законът за назирея, когато се изпълни времето на назирейството му: да се приведе при входа на шатъра за срещане;

6:14 и той да принесе в принос за себе си Господу едно мъжко едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за примирителен принос,

6:15 кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с дървено масло, безквасни кори, намазани с масло и хлебния им принос с възлиянията им.

6:16 И свещеникът да ги представи пред Господа, и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му;

6:17 и да принесе овена за примирителна жертва Господу, с коша на безквасните хлябове; свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му.

6:18 И назиреят да обръсне главата на назирейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на посветената си глава и да ги тури на огъня, който е под примирителната жертва.

6:19 И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора и да ги тури на ръцете на назирея след като обръсне той главата на назирейството си;

6:20 и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа; това, заедно с гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос, е свето на свещеника; и след това назиреят може да пие вино.

6:21 Това е закон за назирея, който е направил обрек и за приноса му Господ поради назирейството му, освен онова, което му дава ръка; съгласно с обрека, който е направил, така да постъпва според закона за назирейството си.

6:22 Господ говори още на Моисея, казвайки:

6:23 Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: Така благославяйте израилтяните, като им говорите:

6:24 Господ да те благослови и да те пази!

6:25 Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!

6:26 Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

6:27 Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще ги благославям.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase