Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

24:1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

24:2 Заповядай на израилтяните да ти донесат първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило.

24:3 Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.

24:4 На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.

24:5 И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа .

24:6 И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа.

24:7 И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу.

24:8 Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет.

24:9 И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свето място; защото са пресвети нему от жертвите принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.

24:10 И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.

24:11 И синът на израилтянката похули Господното Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе).

24:12 И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, какво да му сторят .

24:13 И Господ говори на Моисея, казвайки:

24:14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни.

24:15 И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.

24:16 Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.

24:17 Който убие някой човек, непременно да се умъртви.

24:18 А който убие животно, да го плати, Живот за живот.

24:19 И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той:

24:20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.

24:21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.

24:22 Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.

24:23 И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase