Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Leviticus 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]

16:1 И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха.

16:2 Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

16:3 Ето как да влезе Аарон в светилището: с юнец, в принос за грях и овен за всеизгаряне.

16:4 Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленените гащи на тялото си, да се опаше с ленения поят и да носи ленената митра на главата си; те са светите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях.

16:5 И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне.

16:6 И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

16:7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.

16:8 Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане;

16:9 и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият в Господа, и да го принесе в принос за грях;

16:10 а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане.

16:11 После Аарон да приведе юнеца на приноса за грях, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесения за грях юнец, който е за него.

16:12 След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата;

16:13 и да тури темян на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.

16:14 Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивилището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

16:15 Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.

16:16 Така да направи умилостивение за светилището, поради нечистотиите на израилтяните, и поради престъпленията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им.

16:17 И никой да се не намира в шатъра за срещане, когато влиза той във светилището да направи умилостивение, догде излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни.

16:18 Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо;

16:19 и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотиите на израилтяните, и за го освети.

16:20 А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел;

16:21 и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек;

16:22 и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на сабе си всичките им беззакония в необитаема земя.

16:23 Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е възлязъл в светилището, и да ги остави там;

16:24 и, като окъпе тялото си във вода на свето място, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете.

16:25 А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара.

16:26 И оня, който откара отпущаемия козел, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана.

16:27 А юнецът на приноса за грях, и козелът на приноса за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение във светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изверженията им.

16:28 А оня, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода и, след това, да влезе в стана.

16:29 Това да бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас;

16:30 защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа.

16:31 Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон.

16:32 Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодействува, вместо баща си, той да направи умилотивението, като се облече в ленените одежди, светите одежди;

16:33 и да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане, и да направи умилостивение за свещениците и за всичките люде на обществото.

16:34 Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон направи, според както Господ заповяда на Моисея.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase