Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 36

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

36:1 Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е турил мъдрост и разум, за да знае да върши каква да била работа, за службата на светилището, нека работят според всичко, което Господ е заповядал.

36:2 Тогава Моисей повика Веселеила, Елиава и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше турил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;

36:3 и те приеха от Моисея всичките приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка заран още доброволни приноси,

36:4 всичките мъдри мъже, които работеха на цялата работа, за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,

36:5 та говориха на Моисея, казвайки: Людете донасят много повече отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се върши.

36:6 Затова Моисей заповяда та прогласиха в стана, като казаха: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И тъй, людете се въздържаха та не принасяха вече.

36:7 Защото материалът, който имаха, беше им доволно, за да извършат всичката работа, и даже повече.

36:8 И всичките изкусни мъже измежду ония, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя, и на тях навезаха изкусно изработени херувими.

36:9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса четири лакътя; всичките завеси имаха една мярка.

36:10 И скачи петте завеси една с друга, и другите пет завеси скачи една с друга.

36:11 И направи сини петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

36:12 Петдесет петелки направи на едната завеса, и петдесет петелки направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петелките бяха една срещу друга.

36:13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.

36:14 После направи завеси от козина за покрив над скинията; единадесет такива завеси направи;

36:15 дължината на всяка завеса бе тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.

36:16 И скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.

36:17 И направи петдесет петелки по края на оная завеса, която беше последна от първите скачени завеси и петдесет петелки по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси.

36:18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.

36:19 И направи покрив на скинията от червено боядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

36:20 И направи дъските на скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.

36:21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя, и широчината на всяка дъска лакът и половина.

36:22 Във всяка дъска имаше по два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.

36:23 И направи дъските за скинията двадесет дъски за южната страна, към пладне;

36:24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа.

36:25 Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски,

36:26 и четиридесетте им сребърни подложки две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

36:27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.

36:28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.

36:29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.

36:30 Така бяха осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.

36:31 И направи лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,

36:32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

36:33 И направи средният лост да преминава през средата на дъските от край до край.

36:34 И обкова дъските със злато, и направи колелцата им от злато за влагалища на лостовете и обкова лостовете със злато.

36:35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон, и навеза на нея изкусно изработени херувими.

36:36 И направи на нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.

36:37 Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,

36:38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase