Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 40

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

40:1 След това, виночерпецът и хлебарят на Египетския цар се провиниха пред господаря си, Египетския цар.

40:2 Та Фараон, като се разгневи на двамата си придворни - началника на виночерпците и началника на хлебарите -

40:3 тури ги под стража, в дома на началника на телохранителите, в крепостната тъмница, в мястото, гдето Иосиф бе затворен.

40:4 А началникът на телохранителите постави при тях Иосифа, и той им слугуваше; и те останаха известно време в тъмницата.

40:5 И виночерпецът и хлебарят на Египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън, всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му.

40:6 И Иосиф, като влезе при тях на утринта и видя, че бяха смутени,

40:7 попита Фараоновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: Защото изглеждате тъй скръбни днес?

40:8 А те му казаха: Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува. И Иосиф им рече: Тълкуванията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля?

40:9 Тогава началникът на виночерпците разказа своя сън на Иосифа, като му рече: В съня ми, ето лоза пред мене;

40:10 и на лозата имаше три пръчки, и виждаше се, като че напъпваше и цветовете й цъфтяха и гроздовете на лозата узряха.

40:11 А Фараоновата чаша беше в ръката ми; и взех гроздето, изстисках го във Фараоновата чаша и подадох чашата във Фараоновата ръка.

40:12 И Иосиф му рече: Ето значението му: трите пръчки са три дни.

40:13 След три дена Фараон ще издигне главата ти и ще те възстанови на службата ти; и ще поднасяш чашата във Фараоновата ръка, както преди, когато ти му беше виночерпец.

40:14 Но спомни си за мене, когато те постигне благополучието, смили се, моля, за мене, та продумай на Фараона за мене и избави ме от тоя дом.

40:15 Понеже наистина бях откраднат от Еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тая яма.

40:16 Като видя началникът на хлебарите, че той тълкува добре, рече на Иосифа: И аз сънувах; и, ето, три кошници с бял хляб бяха на главата ми;

40:17 в най-горната кошница имаше от всякакви ястия за Фараона; и птици ги ядяха от кошницата на главата ми.

40:18 А Иосиф в отговор каза: Ето значението му: трите кошници са трите дни.

40:19 След три дни Фараон ще ти отнеме главата, като те обеси на дърво; и птиците ще изкълват месата ти от тебе.

40:20 След три дни, на рождения си ден, Фараон направи угощение на всичките си слуги; и издигна главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между слугите си:

40:21 Началника на виночерпците възстанови на служба и той подаваше чашата във Фараоновата ръка;

40:22 а началника на хлебарите обеси, според, както Иосиф бе изтълкувал сънищата им.

40:23 А началникът на виночерпците не си спомни за Иосифа, но го забрави.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase