Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

21:1 И Господ посети Сара, според както беше рекъл; и Господ стори на Сара както бе казал.

21:2 Защото Сара зачна и роди син на Авраама в старините му, в определения му от Бога срок.

21:3 И Авраам наименува сина , който му се роди, когото Сара му роди, Исаак.

21:4 И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаака, според както Бог му беше заповядал.

21:5 А Авраам беше на сто години, когато се роди сина му Исаак.

21:6 И Сара каза: Бог ме направи за смях; всеки, който чуе, ще ми се смее.

21:7 Каза още: Кой би рекъл на Авраама, че Сара ще кърми чада? - Защото му родих син в старините му.

21:8 А като порасна детето, отбиха го; и в деня, когато отбиха Исаака, Авраам направи голямо угощение.

21:9 А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото бе родила на Авраама се присмива;

21:10 затова рече на Авраама: Изпъди тая слугиня и сина й ; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак.

21:11 Обаче тая дума се видя на Авраама твърде тежка, поради сина му Исмаил .

21:12 Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето потомство.

21:13 Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твое чадо.

21:14 Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й; даде й още детето и я изпрати.А тя отиде и се заблуди в пустинята Вирсавее.

21:15 Но изчерпи се водата в меха; и майка му хвърли детето под един храст

21:16 и отиде та седна на среща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си рече: Да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака.

21:17 И Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото гдето е.

21:18 Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ.

21:19 Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие.

21:20 Бог беше с момчето, което порасна, засели се в пустинята и стана стрелец.

21:21 Засели се във Фаранската пустиня; и майка му взе жена от Египетската земя.

21:22 По онова време Авимелех, с военачалника си Фихола, говори на Авраама, казвайки: Бог е с тебе във всичко що правиш.

21:23 Сега, прочее, закълни ми се тук в Бога, че не ще постъпваш неверно с мене, ни със сина ми, нито с внука ми; но, според благостта, която съм показал към тебе, ще показваш и ти към мене и към земята, в която си пребивавал.

21:24 И рече Авраам: Заклевам се.

21:25 Подир това Авраам изобличи Авимелеха за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели на сила.

21:26 Но рече Авимелех: Не знам кой е сторил това нещо; нито ти си ми явил за това, нито аз съм чул, освен днес.

21:27 Тогава Авраам взе овци и говеда и ги даде на Авимелеха, та двамата сключиха договор помежду си .

21:28 А Авраам отдели седем женски агнета от стадото.

21:29 И Авимелех каза на Авраама: Какви са тия женски агнета, които си отделил?

21:30 А той рече:Тия седем женски агнета ще вземеш от мене, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал тоя кладенец.

21:31 Затова той наименува онова място Вирсавее, защото там се заклеха двамата.

21:32 Така те сключиха договор във Вирсавее: и след това станаха Авимелех и военачалникът Фихол и се върнаха във Филистимската земя.

21:33 И Авраам посади дъбрава във Вирсавее, и там призова името на Иеова, Вечния Бог.

21:34 И Авраам престоя във Филистимската земя много дни.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase