Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 17

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

17:1 Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви на Аврама и му рече: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен.

17:2 И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много.

17:3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше, казвайки:

17:4 Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи.

17:5 Не ще се именуваш вече Аврам**, но името ти ще бъде Авраам++; защото те направих отец на множество народи.

17:6 Ще те наплодя твърде много и ще произведа народи от тебе; и царе ще произлязат от тебе.

17:7 И ще утвърдя завета Си между Мене и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на тебе и на потомството след тебе.

17:8 На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

17:9 Бог още каза на Авраама: Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките си поколения.

17:10 Ето моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва.

17:11 Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас.

17:12 Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купена с пари от някой чужденец.

17:13 Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет.

17:14 А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми.

17:15 После Бог каза на Авраама: Не наричай вече Сарайя жена си Сарайя*; но Сара+ да бъде името й.

17:16 Аз ще я благословя, още и син ще ти дам от нея; да! ще я благословя, и тя ще стане майка на народи; царе на племена ще произлязат от нея.

17:17 Тогава Авраам падна на лицето си и се засмя, и рече в сърцето си: На стогодишен човек ли ще са роди дете? И Сара, която име деветдесет години, ще роди ли?

17:18 И рече Авраам на Бога; Исмаил да е жив пред Тебе.

17:19 Но Бог каза: Не, а жена ти Сара ще ти роди син, и ще го наречеш Исаак; и с него ще утвърдя завета Си за вечен завет, който ще бъде и за потомството му след него.

17:20 И за Исмаила те послушах. Ето, благослових го, и ще го наплодя и преумножа; дванадесет племена ще се родят от него, и ще го направя велик народ.

17:21 Но завета Си ще утвърдя с Исаака, когото Сара ще ти роди до година по това време.

17:22 А като прекрати думата Си с Авраама, Бог се възлезе от него.

17:23 В тоя същия ден Авраам взе сина си Исмаила, всичките родени у дома му и всичките купени с парите му, всеки от мъжки пол между човеците на Авраамовия дом и обряза краекожието на плътта им, според както Бог му каза.

17:24 Авраам беше на деветдесет и девет години когато се обряза краекожието на плътта му;

17:25 а син му Исмаил беше на тринадесет години, когато се обряза краекожието на плътта му.

17:26 В един и същи ден се обрязаха Авраам и син му Исмаил.

17:27 И всичките мъже от дома му както родените у дома, така и купените от чужденци с пари, се обрязаха заедно с него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase