Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 10

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

10:1 Ето потомството на Ноевите синове, Сима Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.

10:2 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.

10:3 А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.

10:4 А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.

10:5 От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.

10:6 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.

10:7 А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10:8 Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.

10:9 Той беше голям ловец пред Господа: затова се казва: Като Нимрода, голям Ловец пред Господа.

10:10 Първо тоя царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.

10:11 От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах

10:12 и Ресен между Ниневия и Халах (който е големия град).

10:13 А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим.

10:14 Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.

10:15 А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,

10:16 евусейците, аморейците, гергесейците,

10:17 евейците, арукейците, асенейците,

10:18 арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.

10:19 Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим да Лаша.

10:20 Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.

10:21 Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета.

10:22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

10:23 А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.

10:24 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.

10:25 И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек* защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан.

10:26 Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха.

10:27 Адорама, Узала, Дикла,

10:28 Овала, Авимаила, Шева,

10:29 Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

10:30 Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.

10:31 Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.

10:32 Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase