Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

8:1 Тогава си спомни Бог за Ноя и за всичко живо и за всичкия добитък, що бяха с него в ковчега; и Бог накара вятър да мине по земята, та водите престанаха.

8:2 Тоже се затвориха изворите на бездната и небесните отвори, и дъждът от небето спря.

8:3 Малко по малко водите се оттеглиха от земята и подир сто и петдесет дни водите взеха да намаляват.

8:4 А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.

8:5 Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха.

8:6 После, след четиридесет дни, Ной отвори прозореца на ковчега, що беше направил;

8:7 и изпрати гарван, който, като излезе, отиваше насам натам докато пресъхнаха водите на земята.

8:8 Тогава изпрати гълъб, за да види дали са престанали водите по лицето на земята.

8:9 Но гълъбът, понеже не намери почивка за нозете си, върна се при него в ковчега, защото водата бе още по лицето на цялата земя. И той простря ръка та го взе, и внесе го при себе си в ковчега.

8:10 А като почака още седем дни, пак изпрати гълъба от ковчега.

8:11 И надвечер гълъбът се върна при него, и ето, имаше в устата си пресен маслинен лист; така Ной позна, че водата е спаднала по земята.

8:12 След това той почака още седем дни, и изпрати гълъба; но той не се върна вече при него.

8:13 В шестстотин и първата година на Ноевия живот , на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята; и Ной, като дигна покрива на ковчега, погледна, и, ето, повърхността на земята бе изсъхнала.

8:14 А на двадесет и седмия ден от втория месец земята съвършено изсъхна.

8:15 Тогава говори Бог на Ноя, казвайки:

8:16 Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените им с тебе.

8:17 Изведи със себе си всичко живо от всяка твар, що е с тебе,- птици, добитък и всичките животни които пълзят по земята, за да се разплодяват по земята, да раждат и да се умножават по земята.

8:18 Ной излезе, и с него синовете му, жена му и снахите му;

8:19 излязоха от ковчега и всичките животни, всичките птици, всичко, що се движи по земята според родовете си.

8:20 И Ной издигна олтар на Господа; и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, та ги принесе за всеизгаряне на олтара;

8:21 и Господ помириса сладко благоухание; и рече Господ в сърцето Си: Не ще проклинам вече земята, поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, нито ще поразя вече друг път всичко живо както сторих.

8:22 Догде съществува земята, сеитба и жътва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase