Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Genesis 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]

4:1 А Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек.

4:2 Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец.

4:3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.

4:4 Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му;

4:5 а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.

4:6 И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?

4:7 Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

4:8 А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.

4:9 И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?

4:10 И рече Бог : Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.

4:11 И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.

4:12 Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.

4:13 А Каин рече на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса.

4:14 Ето гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки, който ме намери, ще ме убие.

4:15 А Господ му каза: Затова, който убие Каина, него ще му се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каина, за да не го убива никой, който го намери.

4:16 Тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

4:17 И Каин позна жена си, която зачна и роди Еноха; и Каин съгради град, и наименува града Енох, по името на сина си.

4:18 И на Еноха се роди Ирад; а Ирад роди Мехуяила; Мехуяил роди Метусаила; и Метусаил роди Ламеха.

4:19 И Ламех си взе две жени: Името на едната беше Ада, а името на другата Села.

4:20 Ада роди Явала; той беше родоначалник на ония, които живеят в шатри и имат добитък.

4:21 Името пък на брат му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят на арфа и кавал.

4:22 Тъй Села роди Тувал-Каина, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.

4:23 И Ламех рече на жените си:- Адо и Село, чуйте гласа ми, Жени Ламехови, слушайте думите ми; Понеже мъж убих, задето ме нарани, Да! юноша задето ме смаза.

4:24 Ако на Каина се отмъсти седмократно, То на Ламеха ще се отмъсти седемдесет и седмократно.

4:25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит*, защото тя думаше , Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби.

4:26 Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име+.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase